Dette kan jeg

Forskjellige teknologier jeg har jobbet med

 • react-final-form
 • Material UI
 • Kotlin
 • Python
 • Cytoscape
 • Bildeoptimalisering
 • Tilgjengelighet / Universell utforming
 • Internationalization and localization
 • Spring Boot
 • Cloudflare Pages / Workers
 • i18next
 • Shell-scripting
 • Parcel
 • Maven
 • Edge computing
 • Jest
 • Beanstalkd
 • OpenSearch / Elasticsearch
 • Less
 • Nginx
 • React Native
 • Chai
 • Kodestil og linting
 • REST
 • Git
 • Cloudflare
 • Java
 • Jenkins
 • Apache HTTP
 • Azure Pipelines
 • daisyUI
 • Turborepo
 • SOAP
 • create-react-app
 • Javascript
 • Redux
 • Prettier
 • Caching
 • Swift
 • SQL
 • CMS (Innholdshåndtering)
 • Sass
 • axios
 • Funksjonell programmering
 • HTTP
 • Webpack
 • Splunk
 • Mocha
 • Netlify
 • Markdown


Dette ønsker jeg å lære mer om

 • Domain Driven Design
 • Vue
 • Fleet
 • Google Tag Manager
 • Clojure
 • Turbopack
 • Designsystem
 • TinaCMS
 • Vercel
 • Vitest
 • Deno
 • Esbuild
 • FrontMatter CMS
 • SvelteKit
 • Gradle
 • Firebase
 • Google Analytics