Dette kan jeg

Forskjellige teknologier jeg har jobbet med

 • Shell-scripting
 • Python
 • Tilgjengelighet / Universell utforming
 • SOAP
 • Funksjonell programmering
 • Markdown
 • Jest
 • react-final-form
 • HTTP
 • Internationalization and localization
 • Caching
 • Edge computing
 • Splunk
 • Kodestil og linting
 • Turborepo
 • Apache HTTP
 • CMS (Innholdshåndtering)
 • React Native
 • Javascript
 • Cytoscape
 • Netlify
 • Maven
 • SQL
 • Swift
 • i18next
 • Parcel
 • Chai
 • REST
 • Beanstalkd
 • axios
 • Bildeoptimalisering
 • Spring Boot
 • OpenSearch / Elasticsearch
 • Java
 • Redux
 • create-react-app
 • Webpack
 • Nginx
 • Cloudflare
 • Azure Pipelines
 • Cloudflare Pages / Workers
 • Less
 • Material UI
 • Git
 • Mocha
 • Kotlin
 • Prettier
 • Jenkins
 • daisyUI
 • Sass


Dette ønsker jeg å lære mer om

 • Vue
 • Designsystem
 • Vercel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • TinaCMS
 • SvelteKit
 • Firebase
 • Esbuild
 • Deno
 • Vitest
 • Fleet
 • Domain Driven Design
 • Gradle
 • Turbopack
 • FrontMatter CMS
 • Clojure