Hei og hallo 👋

Jeg er Julian Jark. Jeg er på GitHub og Linkedin. Jeg liker å lage Dranks

Jeg har en hund som heter Varg, som har sin egen Instagram

Hunden min Varg
Varg er en norsk buhund.
Meg og hunden min Varg
Vi liker å gå på turer sammen
export const loader = async ({ request }: LoaderArgs) => {
 const blocks = await getBlocksWithChildren(config.forsidePageId);
 await prepareNotionBlocks(blocks, { theme: "dark-plus" });
 return json(
  { blocks },
  { headers: config.cacheControlHeaders },
 );
};
export const headers: HeadersFunction = ({ loaderHeaders }) => loaderHeaders;

export const meta: MetaFunction = () => ({
 title: "Julian Jark",
 description: "30 år gammel hundevenn, drinkmaker, turgåer, kodeskriver, musikkavspiller",
});

export default function Index() {
 const data = useLoaderData<typeof loader>();
 return (
  <div className="mx-[5vw]">
   <div className="max-w-full mx-auto mt-4 prose prose-invert">
    <NotionRender
     components={notionRenderComponents}
     classes={notionRenderClasses}
     blocks={data.blocks}
    />
   </div>
  </div>
 );
}
Jeg liker å skrive kode