Remix Headers for dokument

  • Remix

For at caching headere skal fungere for dokumentet så må man eksplisitt eksponere dem med headers export, hva man har definert i loader er ikke nok

export let headers: HeadersFunction = ({ loaderHeaders }) =>
	loaderHeaders;