Teste om et bilde ble lastet i nettleseren

  • Testing

Nyttig i E2E tester med Playwright, eller andre testrammeverk som bruker en nettleser.

Trikset er å lese naturalWidth eller naturalHeight fra img taggen. Den blir bare satt om det faktisk er et bilde å vise.

// Has a big cover photo
const coverImage = page.locator("img").first();
await expect(coverImage).toBeVisible();

// Image has actually loaded
expect(await coverImage.evaluate(
  (img) => (img as HTMLImageElement).naturalWidth)
).toBeGreaterThan(0);